E-mailonderzoek

E-mailonderzoek

In combinatie met telefonisch onderzoek voert Telan ook
onderzoek uit naar e-mail en social media. In dit digitaal tijdperk kun je klantcontact niet beperken tot telefonie alleen. Het is de klant die bepaalt wanneer en via welk kanaal. Het is van belang dat elke vorm van contact met de klant goed geregeld is.

Telan zet (e-mail)berichten uit en beoordeelt nauwgezet de responstijd en de inhoudelijke reacties. Zo meet Telan de effectiviteit van de communicatiekanalen en koppelt deze bevindingen terug, zodat jouw organisatie gericht actie kan ondernemen om tot verbetering te komen.