E-mailonderzoek

E-mailonderzoek

In combinatie met telefonisch onderzoek voert Telan ook
e-mailonderzoek uit op verzoek van de klant. In dit digitaal tijdperk communiceren bedrijven niet alleen telefonisch, maar ook via e-mail met hun klant. En nog belangrijker: andersom. De klant bepaalt het kanaal waarlangs contact wordt gezocht. Vandaar dat het van belang is dat ook het communicatieproces via e-mail goed geregeld is. Telan zet e-mailberichten uit en beoordeelt nauwgezet de responstijd en de inhoudelijke reacties. Op deze manier meet Telan de effectiviteit van het communicatiekanaal e-mail en koppelt deze bevindingen terug, zodat de organisatie gericht actie kan ondernemen om tot verbetering te komen.