Ontstaan

Passie voor kwaliteit

Telan is geboren uit een passie voor kwaliteit. Hoe kun je je gewone werk buitengewoon doen? Op het gebied van telefonie kun je ongelofelijk makkelijk fouten maken. Er wordt niet altijd doorgeschakeld naar je voicemail, je vergeet soms terug te bellen. Ga zo maar door. Maar in het bedrijfsleven kan elk gemist telefoontje een gemiste opdracht zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat telefonische dienstverlening bij organisaties goed ingeregeld is. Helaas is niets minder waar. Er gaan serieuze kansen verloren en organisaties zijn zich hier vaak niet van bewust. Onze ervaring is dat dit in de meeste gevallen onbewust onjuist gedrag is. Telan helpt organisaties inzicht te krijgen in hun telefonische dienstverlening en doet gerichte aanbevelingen om tot verbetering te komen.

 

Objectief oordeel

Telan brengt de telefonische dienstverlening objectief in kaart. Telan is ontstaan toen organisaties moesten gaan nadenken over ISO-certificering. Bedrijfsprocessen werden kritisch onder de loep genomen en onnodige processen werden geëlimineerd. In dit kwaliteitsdenken kwam de klant als beller naar voren. Hoe communiceert een organisatie efficiënt met relaties, leveranciers, collega’s? Organisaties zochten naar instrumenten om kwaliteit op het gebied van telefonie te meten. Telan was hier het antwoord op, en is dit nog steeds. Al ruim vijfentwintig jaar.

De kracht van Telan is dat we volledig onafhankelijk en objectief zijn. Voor ons is een slechte uitkomst even belangrijk als een goede. Telan doet een feitelijke waarneming van de situatie en geeft de opdrachtgever een handvat om telefonische dienstverlening in het vervolg beter aan te pakken. Telan biedt geen uitgebreide training of consultancy, maar doet wel aanbevelingen om tot verbetering te komen. Telan focust zich in het onderzoek niet alleen op de zaken die niet goed gaan, maar geeft ook complimenten waar afdelingen en medewerkers het goed geregeld hebben. Wij houden organisaties een spiegel voor: hoe goed heb jij het voor elkaar op het gebied van telefonische dienstverlening?