Telefonische dienstverlening

Telefonische dienstverlening

Ruim vijfentwintig jaar onderzoekservaring leert ons dat een viertal factoren bepalend is voor een optimale telefonische bereikbaarheid en dienstverlening:

  • De organisatie moet zo ingericht zijn dat het inkomend telefoonverkeer bij de juiste persoon of afdeling terechtkomt;
  • De organisatie moet technisch bereikbaar zijn;
  • De afdelingen en medewerkers moeten goede en duidelijke instructies krijgen, zodat zij weten wat van hen verwacht wordt op het gebied van telefonische dienstverlening;
  • De medewerkers moeten zich naar deze regels gedragen.

Telan staat voor telefoonanalyse. Telan onderzoekt niet alleen de telefonische dienstverlening van organisaties, maar analyseert ook de resultaten en vertaalt deze naar een eenduidig en overzichtelijk rapport voor de opdrachtgever. Bovendien doet Telan aanbevelingen, zodat de organisatie gerichte acties kan ondernemen om tot een verbeterde telefonische bereikbaarheid en dienstverlening te komen.